ÎSTÎQAMET

ÎSTÎQAMET

Îstiqamet Kurdistaneke serbixwe û yekgirtî ye. Îstiqamet avakirina dewleta kurd e. Îstiqamet; li Kurdistanê dawîlêanîna dagiriyê ye. Îstiqamet rakirina sînoran e ku Kurdistanê parçe kirine.
Îstiqamet Kurdistaneke azad e.
Îstiqamet giring e divê ku her kes îstiqameta xwe bizanibe. Û divê yên ku îstîqameta wan Enqere û hilbijartinê Tirkîyeyê be curet nekin ku me bi dûvikîya tirkîyewîyan îtham bikin.

Divê em bizanîbin, dewleta Tirkîyeyê di ser Diyarbekir re li Hewlêrê dinêre.

Divê em bizanîbin, dewleta Tirkîyeyê di ser Diyarbekir re li Hewlêrê dinêre.

Divê em vê fahm bikin, esas dagirkerên Kurdistanê, ev her du dewlet, Dewleta Tirkîyeyê û dewleta Îranê ne. Devleta Iraqê û Sûrîyeyê ji xwe ne pir temendirêj bûn û anuka êdî ber bi dawîbûne ve, ber bi parçebûnê ve diçin. Di serî de jî yek wek mandeya Birîtanyayê, ya din jî wek mandeya Fransa hatibûn avakirin. Esas dijminên doza Kurdîstanê, dijminên xedar û xeternak dewleta Tirkîye û dewleta Îranê ne.