PEYMANA LOZANÊ Û TÊKOŞÎNA KURDİSTANA SERBİXWE Û YEKGİRTÎ

PEYMANA LOZANÊ Û TÊKOŞÎNA KURDİSTANA SERBİXWE Û YEKGİRTÎ

Heke hûn destnîşan bikin bêjin Lozan Kurdistan parçe kiriye, kiriye çar parçe û hûn li dij vê peymanê bin dive hûn yekîtiya Kurdistanê biparêzin. Heke hûn bêjin bi Lozanê re mafê Kurdan ê dewletbûyînê hatiye desteserkirin divê hûn dewletîbûna Kurdan biparêzin. Ango ji bo di warê sîyasî de dijberiya Lozanê bê kirin, divê parastina Kurdistana Serbixwe û Yekgirtî bê kirin. Ji xeynî Kurdistana Serbixwe û Yekgirtî hemû armancên sîyasî di nav Lozanê de dimînin.