Rewşa Kurdistanê û arîşeyên li Başûr û Rojava 2

Rewşa Kurdistanê û arîşeyên li Başûr û Rojava 2

Bi birayê Mehmed Salih Bedirxan re em li ser rewşa Kurdistanê û arîşeyên li Başûr û Rojava peyivîn.
Fuat Önen

Bi birayê Mehmed Salih Bedirxan re em li ser rewşa Kurdistanê û arîşeyên li Başûr û Rojava peyivîn.
Fuat Önen